Daftar Isi

Link Arti Surat
Al Fatihah Pembukaan
Al Baqarah Sapi Betina
Ali Imran Keluarga Imran
An nisa Wanita
Al maidah Hidangan
Al an’am Binatang Ternak
Al a’raf Tempat Tertinggi
Al Anfal Rampasan Peraang
At taubah Pengampunan
Yunus Yunus
Hud Hud
Yusuf Yusuf
Ar rad Guruh
Ibrahim Ibrahim
Al hijr Negeri Kaum Tsamud
An nahl Lebah
Al isra Perjalanan
Al Kahfi Gua
Maryam Maryam
Thaha Ta ha
Al anbiyaa Nabi-nabi
Al hajj Haji
Al mu’minun Orang-orang yang Beriman
An nur Cahaya
Al furqon Pembeda
Asy syu’ara Para Penyair
An Naml Semut
Al qasas Cerita-Cerita
Al ‘ankabut 29Laba-laba
Ar rum Kaum Romawi
Luqman Luqman
As sajdah Sujud
Al Ahzab Golongan yang Bersekutu
Saba Kaum Saba’
Fatir Pencipta
Yasin Ya Sin
As Saffat Yang Bersaf-saf
Sad Sad
Az zumar Rombongan-rombongan
Al mu’min Orang Beriman
Fussilat Ha Mim
Asy syura Musyawarah
Az zukhruf Perhiasan
Ad dukhan Kabut
Al Jatsiyah Yang Berlutut
Al ahqaf Bukit-Bukit Pasir
Muhammad Nabi Muhammad SAW
Al fath Kemenangan
Al hujaraat Kamar-Kamar
Qaf Qaf
Az Zariyat Angin Yang Menerbangkan
At tur bukit
An najm Bintang
Al qamar Bulan
Ar rahman Yang Maha Pemurah
Al waqi’ah Hari Kiamat
Al hadid Besi
Al mujadilah Wanita yang Mengajukan Gugatan
Al hasyr Pengusiran
Al mumtahanah Perempuan yang Diuji
As shaff Barisan
Al jumu’ah Hari Jum’at
Al munafiqun Orang-Orang Munafiq
At taghabun Hari Ditampakkan Segala Kesalahan
At talaq Talak
At tahrim Mengharamkan
Al mulk Kerajaan
Al qalam Kalam
Al haqqah Hari Kiamat
Al ma’arij Tempat-tempat Naik
Nuh Nuh
Al jin Jin
Al muzammil Orang yang Berselimut
Al muddassir Orang Yang Berkemul
Al qiyamah Hari Kiamat
Al insan Al Insan
Al mursalat Malaikat-malaikat yang Diutus
An naba Berita Besar
An nazi’at Malaikat-malaikat yang Mencabut
Abasa Ia Bermuka Masam
At takwir Menggulung
Al infitar Terbelah
Al mutaffifin Kecurangan
Al Insyiqaq Terbelah
Al buruj Gugusan Bintang
At tariq Yang Datang di Malam Hari
Al a’la Yang Paling Tinggi
Al ghasyiyah Hari Pembalasan
Al fajr Fajar
Al balad Negeri
Asy syams Matahari
Al lail Malam
Ad dhuha Waktu Dhuha
Al insyirah Kelapangan
At tin Buah Tin
Al alaq Segumpal Darah
Al qadr Kemuliaan
Al bayyinah Bukti yang Nyata
Al zalzalah Keguncangan
Al adiyat Kuda Perang yang Berlari Kencang
Al qoriah Hari Kiamat
At takasur Bermegah-Megahan
Al ashr Masa
Al humazah Pengumpat
Al fil Gajah
Al quraisy Suku Quraysy
Al maun Barang-Barang Yang Berguna
Al kautsar Nikmat Yang Banyak
Al kafirun Orang-orang Kafir
An nasr Pertolongan
Al lahab Gejolak Api
Al ikhlas Memurnikan Keesaan Allah
Al falaq Waktu Subuh
An naas Manusia